Persondatapolitik

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Håndværkeren.com indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, www.håndværkeren.com (“Hjemmesiden”).

Håndværkeren.com er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til os skal ske via kontaktoplysningerne anført nederst på siden, eller igennem vores kontaktformular.

Sådan indsamler vi dine privatoplysninger

Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?
Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.

Når du opretter en profil, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer, med det formål at kunne levere dig og vores andre brugere,- den bedste service og oplevelse på siden. Samtidigt registrerer og sorterer vi i falske profiler oprettet på siden.

Når du opretter en profil har du mulighed for at give samtykke til at modtage e-mail markedsføring. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke ved at trykke på afmeldelses linket i bunden af den markedsføring du modtager. Eller ved at kontakte os.

Hvad er grundlaget for indsamlingen?

Indsamlingen af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig den bedste service.

Indsamlingen af oplysninger, er samtidigt nødvendigt for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.

Brug af databehandlere

Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af hjemmesiden fx bistår vores leverandører os i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring, herunder til retargeting, og forbedring af Hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

En af disse databehandlere, Google Analytics v/Google Inc, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger.

Sletning af Persondata

Såfremt du ikke gør brug af vores Hjemmeside i en periode på 1 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabs lovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2 årige reklamationsret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.

Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt slettes, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Vi bekræfter samtidigt, at oplysninger ikke sælges eller videregives til 3. part uden kundens accept.

Webson IVS
CVR-nr. 40447547
Havnegade 35, 2. sal
(+45) 2622 1705
info@haandvaerkeren.com